Home

Welcome to My Photography & Art Blog

  • Vu, BIZ i Life

    Apr 8, 2021 by

    O Foto-žurnalizmu prve polovine XX veka Zajedno s časopisima Berliner Illustrirte Zeitung-BIZ i Vu, Life je bio jedan od vodećih svetskih magazina i uzor budućim časopisima. Transformaciju i popularnost ovi nedeljnici su doživeli 20-ih i 30-ih godina XX veka u vreme kada je fotografija poprimila masmedijski karakter. Glavni „krivac“ do tada neviđenog uspona i razvoja… Read more

  • Dokumentarna fotografija između dva svetska rata

    Mar 22, 2021 by

    Fotografija žene ispod šatora sa bebom u naručju i dvoje dece iza nje prvi put je objavljena u jednom listu u San Francisku 1936. godine. Autorka je Doroteja Lang (Dorothea Lange), a žena na fotografiji je Florens Ovens Tomson (Florence Owens Thompson). Fotografija je menjala ime dok nije postala Majka sezonska radnica (Migrant Mother), koja… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started