Destrukcija Ogledala prirode: Fotografija i Avangarda II deo

U dokumentarnom filmu Čovek sa filmskom kamerom (Man with a Movie Camera, 1929.) reditelj Dziga Vertov (Dziga Vertov) nas uvodi u praznu filmsku salu koja se puni ljudima, orkestar počinje da svira i polako kreću da se nižu scene o običnom danu u Sovjetskom Savezu. Kamera prikazuje ljude, ulice, izloge prodavnica, automobile, fabrike, radnike, voz,Continue reading “Destrukcija Ogledala prirode: Fotografija i Avangarda II deo”

Destrukcija Ogledala prirode: Fotografija i Avangarda I deo

Destrukcija kao vid umetničke prakse prisutna je u avangardnim pokretima između dva svetska rata, a kasnije se javlja u neoavangardi kao i postavangardi. Razmišljanje o fotografskoj slici kao mimetičkoj predstavi ili „ogledalu prirode“ se menja tokom i nakon Prvog svetskog rata. Za jedne rat je bio konačna bitka dobrog protiv zla, najava za novo boljeContinue reading “Destrukcija Ogledala prirode: Fotografija i Avangarda I deo”

Fotografija u Srbiji od 1839 do 1914

Napomena: Većina fotografija koje spominjem u tekstu, kao i biografije fotografa se mogu videti na ovim linkovima: https://www.rastko.rs/fotografija/mtodic/mtodic-fotografija-slika/mtodic-fotografija-slika.html; http://www.fotomuzej.com/ Vest o otkriću dagerotipije je objavio Magazin za hudožestvo, knjižestvo, i modu iz Budima 1839. godine i pre nego što je Fransoa Arago zvanično predstavio fotografiju javnosti. Već sledeće godine Serpske narodne novine iz Pešte suContinue reading “Fotografija u Srbiji od 1839 do 1914”

Dajte deci Kodak!

Bićete iznenađeni kada otkrijete kakve dobre fotografije čak i dete od sedam ili osam godina može da pravi sa Brauni ili Kodakom. Naročito su interesantni njihovi radovi kada je dvoje ili više dece u porodici. Slike koje oni prave jedni drugih nisu samo puka zabava za njih….Te slike su vam privlačne jer su prirodne: oneContinue reading “Dajte deci Kodak!”

Razvoj dokumentarne fotografije (XIX vek)

Fotografije običnih ljudi prisutne su još od pedesetih i šezdesetih godina XIX veka, a sa usavršavanjem fotografske opreme i materijala ove slike postale su učestalije. U potrazi za motivima fotografi su izlazili na ulice, zalazili u predgrađa, snimali menjanje grada, boravili među prodavcima, radnicima, siromašnima, beskućnicima, bogatašima. Već krajem šezdesetih godina XIX veka u VelikojContinue reading “Razvoj dokumentarne fotografije (XIX vek)”

Fotografisati sebe

Godine 1839. kada je i nastala fotografija iznad, Robert Kornelijus (Robert Cornelius) je imao oko tridesetak godina. Iako se nije dugo bavio fotografijom, po nekim podacima smatra se jednim od pionira fotografije ili dagerotipije u Americi i sasvim sigurno autorom prvog autoportreta. Skoro godinu dana kasnije Ipolit Bajar (Hippolyte Bayard) je uradio već pomenuti AutoportretContinue reading “Fotografisati sebe”

Foto Festivali

Bez obzira na tip, izložbe se održavaju gotovo svakodnevno. Festivali jednom godišnje ili svake druge godine. Pored više desetina izložbi prate ih seminari, konferencije, predavanja, prezentacije, pregledi portfolia i publikacije. Uključuju ne samo muzeje ili galerije, umetnike ili kustose, već više različitih javnih prostora, zatim kolekcionare, dilere, izdavače, teoretičare, istoričare umetnosti i medija, kritičare iContinue reading “Foto Festivali”

Foto izložbe u Srbiji Istorija prezentacije IV deo

U prvom delu Istorija prezentacije pisala sam da je jedna od prvih izložbi fotografija održana 1851. godine u okviru Velike svetske izložbe (World Fair ili EXPO) u Londonu.[1] Četiri decenije kasnije u Beču je priređena i prva Međunarodna izložba umetničkih fotografa (Internationale Ausstellung Künstlerischer Photographien) ili piktorijalista.[2] Tačno deceniju nakon Bečke u Beogradu, u GrađanskojContinue reading “Foto izložbe u Srbiji Istorija prezentacije IV deo”

Istorija prezentacije: Foto izložbe 1968-2000 III deo

Ako je druga polovina šezdesetih godina u Muzeju moderne umetnosti (Museum of Modern Art, MoMA) u Njujorku obeležena izložbom Novi Dokumenti (New Documents, 1967.) na kojoj su bili prikazani radovi Dajan Arbus (Diane Arbus), Li Fridlandera (Lee Friedlander) i Gerija Vinogrenda (Gary Winogrand)[1], onda je prva polovina sedme decenije sasvim sigurno protekla u znaku retrospektvineContinue reading “Istorija prezentacije: Foto izložbe 1968-2000 III deo”

O Piktorijalizmu i Naturalizmu

Ako je dozvoljeno fotografiji da nadopunjuje umetnost u nekoj od njenih funkcija, ona će je odmah izgurati ili je potpuno iskvariti, zahvaljujući prirodnom savezništvu koje će iznaći sa glupošću gomile. Potrebno je, dakle, da se ona vrati svojoj pravoj dužnosti koja je u tome da bude sluškinja naukama i umetnosti, ali veoma ponizna sluškinja, kaoContinue reading “O Piktorijalizmu i Naturalizmu”

Create your website at WordPress.com
Get started