Dva razmatranja digitalne fotografije: Marta Rosler i Fred Ričin

U tekstu kataloga „Slike“ (Pictures) održane u Umetničkom prostoru (Artists Space) u Njujorku 1977. godine, Daglas Krimp (Douglas Crimp) je izneo sledeće zapažanje: „Naše iskustvo preovladava na slikama, slikama u novinama i časopisima, sa televizije i u bioskopu… Dok nam se nekad činilo da slike imaju funkciju u interpretaciji realnosti, sada nam se čini daContinue reading “Dva razmatranja digitalne fotografije: Marta Rosler i Fred Ričin”

Create your website at WordPress.com
Get started